Totalment acertat! Poc a poc tot ha anat desencadenant-se tal i com em vares dir. Gràcies!!